Почитувани вие користете постара верзија на Internet Explorer! За да имате целосно искуство во страната ве молиме надоградите во понова верзија или користете некој друг пребарувач.
Ви Благодариме

ДЕДИЦИРАНИ СЕРВЕРИ

ПАКЕТИ

1

Изберете локација на сервери
ЛОКАЦИЈА НА СЕРВЕРИ ГЕРМАНИЈА ФИНСКА


2

Изберете пакет на сервер германија
 • G1

  4990денаримесечно

 • G2

  6990денаримесечно

 • G3

  8990денаримесечно

 • G4

  9590денаримесечно

 • G5

  10990денаримесечно

 • G6

  18990денаримесечно

 • G7

  26990денаримесечно

 • G8 (DELL)

  28990денаримесечно

 • G9

  32990денаримесечно

 • G10 (DELL)

  38990денаримесечно

 • FI1

  4990денаримесечно

 • FI2

  6990денаримесечно

 • FI3

  9590денаримесечно

 • FI4

  10990денаримесечно

 • FI5

  13990денаримесечно

 • FI6

  21990денаримесечно

 • FI7

  24990денаримесечно

 • FI8 (DELL)

  51990денаримесечно


ИНФОРМАЦИИ

За разлика од "заедничко хостирање", каде има повеќе корисници на еден сервер, дедицираниот сервер е резервиран исклучиво за еден корисник. Односно корисникот го користи целиот капацитет на серверот, со дедицираниот сервер клиентот добива IP адреса како и root пристап преку кој може да пристапе на серверот. Дедицираниот сервер може да се користи за хостирање на поголеми веб сајтови и апликации кои имаат потреба од голем проток односно им е потребен повеќе сообраќај и повеќе ресурси како RAM и процесорка моќ.

Дедицираните сервери кои ги нудеме се лоцирани во елитни дата центри низ различни локации низ светот поврзани со одлична интернет конекциска врска со Македонија.

КЛИЕНТИ

Ухост беше моја голема подршка и можев да забележам дека се во потрага по најдобрите начини за решавање на нашите потенцијални проблеми. Бидејки немаме големо познавање од оваа област Ухост беа со нас при секоја препрека во работењето.

| ohridsky.com